חלוקה ושינוי קו בנין, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ושינוי קו בנין, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה לשני מגרשים

שינוי בהוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/2010תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4024. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2009תאריך פרסום: 27/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6038. עמוד: 1150. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000104/01/2010