חלוקה חדשה למגרשי מגורים ג בהסכמה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 22/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה חדשה למגרשי מגורים ג בהסכמה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 22/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקה חדשה למגרשי מגורים ג' בהסכמת הבעלים.
2. שינוי בתואי דרך והצרת דרך (ללא מוצא) מ-10.0 מ'
ל- 8.0 מ'.
3. הקטנת קו בנין בחזית עפ"י קייס (נקודתי).
4. קביעות הוראות והגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק1110
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1990תאריך פרסום: 18/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3744. עמוד: 1982. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית15/01/1987
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007