חלוקה חדשה של מגרשים למגורים - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה חדשה של מגרשים למגורים - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלק משטח ירוק והפיכתו לחניה,
שינוי תואי כביש מס' 33,
חלוקה חדשה של מגרשים למגורים
בהתאם לטבלה הבאה.
ביטול 2 מגרים לבנייני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/1978תאריך פרסום: 08/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2443. עמוד: 1952. שנה עברית: התשלח .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/1977
פרסום להפקדה ברשומות19/09/1977תאריך פרסום: 19/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2368. עמוד: 13. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/1977תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1977. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1977. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1977.
החלטה בדיון בהפקדה25/04/1977
קבלת תכנית05/01/1977