חלוקה חדשה - בית חנינא

תוכנית 3303

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה חדשה - בית חנינא
מספר: 3303
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.. קביעת ייעוד השטח לאזור מגורים 5.
ב. קביעת שטח פתוח ציבורי.
ג. התווית דרך חדשה והרחבת דרך.
ד. חלוקה חדשה.
ה. קביעת קווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים
שכ' בית חנינא, שטח בין קואורדינטות אורך -137075
1371125 ובין קואורדינטות רוחב 171250-171075.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30615חלק72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/01/1985
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1984תאריך פרסום: 14/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3108. עמוד: 70. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה20/12/1983
קבלת תכנית17/11/1983