חלוקה ללא הסכמה ושינוי בהוראות בנייה

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה ושינוי בהוראות בנייה
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת הקרקע ללא הסכמה. שינוי בקווי בניין.

עיקרי ההוראות:
חלוקת הקרקע למגרשים ללא הסכמה. שינוי בקווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16879חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/09/2012תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6280. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 767. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: כל אל ערב.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101225/10/2011