חלוקה ללא הסכמה ושינוי בקווי בניין במגרשים 251C ו- 356B - סכנין

תוכנית ג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה ושינוי בקווי בניין במגרשים 251C ו- 356B - סכנין
מספר: ג/ לג/ 06/ 13/ 10/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
שינוי קווי בניין.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
שינוי קווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19322חלק326-327, 387, 42117, 20, 22-23, 26-33, 195-198, 201-205, 207, 209-210, 212-215, 218, 220-222, 224, 226, 229-231, 260, 424, 426
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/10/2012תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 302. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5718. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: כל אל ערב.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012