חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 309/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה
שם: חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין
מספר: 309/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תשריט חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200801105/02/2008