חלוקה ללא הסכמה ושינוי קוי בנין והרחבת דרך

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 089/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: חלוקה ללא הסכמה ושינוי קוי בנין והרחבת דרך
מספר: 089/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תשריט חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק35, 41, 73
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200802506/05/2008