חלוקה ללא הסכמה, ושינוי הוראות בניה, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה, ושינוי הוראות בניה, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין מאושרים לפי תשירט.
חלוקת הקרקע למגרשים ללא הסכמה.
הגדלת כיסוי קרקע ללא שני בסה"כ אחוז בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17488חלק4543, 54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 04תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 04שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/2004תאריך פרסום: 01/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5326. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים09/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2004תאריך פרסום: 21/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5266. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400131/01/2004