חלוקה ללא הסכמה, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק 12535/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק 12535/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת קרקע למגרשים ללא הסכמה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12535שכונת מגורים ל - 50 יח"ד יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/10/2005תאריך פרסום: 10/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5444. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים23/08/2005
פרסום להפקדה ברשומות19/01/2005תאריך פרסום: 19/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5360. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200401030/11/2004