חלוקה ללא הסכמה, שינוי הוראות בנייה והעברת זכויות - רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמה, שינוי הוראות בנייה והעברת זכויות - רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת החלקה למגרשים ללא הסכמת הבעלים ושינוי הוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. חלוקת החלקה ל-6 מגרשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11183חלק2246
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201127/09/2012