חלוקה ללא הסכמת בעלי הקרקע, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 6429/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמת בעלי הקרקע, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 6429/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה ללא הסכמת בעלים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12535שכונת מגורים ל - 50 יח"ד יפיעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2335. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000407/03/2010