חלוקה ללא הסכמת בעלים ושינוי הוראות תכנית , רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמת בעלים ושינוי הוראות תכנית , רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- - חלוקה ללא הסכמת בעלים לצורך הסדרת מעבר לחלקה /2/84C
- הסדרת קווי בנין
- שינוי גודל מגרש מינימלי
-

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. עמוד: 223. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600928/09/2006