חלוקה ללא הסכמת ושינוי הוראות ומגבלות בניה, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה ללא הסכמת ושינוי הוראות ומגבלות בניה, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בניה למגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/01/2010תאריך פרסום: 13/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6047. עמוד: 1419. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות16/03/2009תאריך פרסום: 16/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5931. עמוד: 2943. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900426/03/2009