חלוקה למגורים ללא הסכמה , שינוי בקווי בנין והקטנת גודל מגרש , נצרת

תוכנית נצ/ מק/ 1117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה למגורים ללא הסכמה , שינוי בקווי בנין והקטנת גודל מגרש , נצרת
מספר: נצ/ מק/ 1117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת הקרקע למגרשים ללא הסכמת הבעלים ושינוי בקווי בנין ושינוי גודל מגרש מינימלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16543חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9000שינוי לתקנון תכנית מתאר מקומית 42 / 365 / PT, נצרת.שינוי
תוכניתג/ 8947תוספת בניה מבוקרת והתווית כבישים, נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2010תאריך פרסום: 18/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6126. עמוד: 4494. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2009תאריך פרסום: 01/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 309. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000104/01/2010