חלוקה למגרשי בניה, פתיחת דרכים חדשות ופתיחת הצומת.

תוכנית הצ/ 808

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה למגרשי בניה, פתיחת דרכים חדשות ופתיחת הצומת.
מספר: הצ/ 808
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגרשי בניה, פתיחת דרכים חדשות ופתיחת הצומת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרון
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק2, 42, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/1970תאריך פרסום: 23/07/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1645. עמוד: 2555. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה ברשומות11/09/1969תאריך פרסום: 11/09/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1550. עמוד: 2179. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית11/09/1969