חלוקה למגרשי בניה, שצ"פ ודרכים.

תוכנית גמ/ 779

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה למגרשי בניה, שצ"פ ודרכים.
מספר: גמ/ 779
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק השטח למגרשי בניה, שטח ציבורי פתוח ולהרחיב דרכים קיימות הכל לפי תשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/1967תאריך פרסום: 20/10/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1402. שנה עברית: התשכח .