חלוקה למגרשי בנין, הקצאת שטח לבניני צבור, קביעת הוראות בניה.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה למגרשי בנין, הקצאת שטח לבניני צבור, קביעת הוראות בניה.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגרשי בנין, הקצאת שטח לבניני צבור, קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק16-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/05/1986תאריך פרסום: 29/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3339. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1985תאריך פרסום: 03/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3193. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית02/05/1985