חלוקה למגרשים ודרכים, טייבה העמק

תוכנית ג/ 12040

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה למגרשים ודרכים, טייבה העמק
מספר: ג/ 12040
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הטית דרך מס' 35 והקטנת רוחבה ל 6 במקום 8 מ' והצעת דרכים נוספים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטיבה(בעמק)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23199חלק1
23204חלק3
23205חלק6, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6670כפר טייבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 19. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/06/2001תאריך פרסום: 12/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4993. עמוד: 2953. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2001
קבלת תכנית17/07/2000