חלוקה למגרשים ופתיחת דרכים חדשות

תוכנית עח/ 94

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה למגרשים ופתיחת דרכים חדשות
מספר: עח/ 94
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגרשים ופתיחת דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8314כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/10/1968תאריך פרסום: 04/10/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1477. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית11/01/1967