חלוקה למגרשים וקביעת קווי בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 8247/ 01/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה למגרשים וקביעת קווי בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 8247/ 01/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגרשים וקביעת קווי בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19278חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/09/2002תאריך פרסום: 05/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5110. עמוד: 4014. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו05/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200430/04/2002