חלוקה למגרשים - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 101/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה למגרשים - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 101/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מוסדות ציבור לאזור מסחרי (סופרמרקט) וחלוקה נפרדת לבין הילדים הקיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38035חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/1979תאריך פרסום: 02/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2557. עמוד: 1984. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה ברשומות01/02/1979תאריך פרסום: 01/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2511. עמוד: 888. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית21/08/1978