חלוקה למגרשים, הסדרת גישה מטורית ושינוי בגודל מגרש מינימלי וקוי בנין-ריינה:

תוכנית ג/ 14109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה למגרשים, הסדרת גישה מטורית ושינוי בגודל מגרש מינימלי וקוי בנין-ריינה:
מספר: ג/ 14109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לדרך משולבת ושצ"פ.
שינוי יעוד ממגורים א' לשטח לתכנון מפורט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17523חלק3714, 38-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1635. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/11/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות20/11/2007
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2005. עיתון: הארץ.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2004תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1713. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2003
קבלת תכנית21/07/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה