חלוקה למתחמים והסדרת יעודי קרקע - קיבוץ נאות מרדכי

תוכנית ג/ 17290

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה למתחמים והסדרת יעודי קרקע - קיבוץ נאות מרדכי
מספר: ג/ 17290
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדרת מתחמים לצרכי חלוקה של אזור המגורים למגרשים.
2. הגדרת שטחים למבני ציבור וחינוך, ובילוי ונופש במלונאות, מסחר מבנים ומוסדות ציבור, אטרקציה , תיירותית, פארק, שטחים ציבוריים פתוחים, מגורים א' , דרכים ושבילים.
3. ארגון מחדש של מערכת הדרכים הפנימיות והחניות בהתאמה לחלוקת אזור המגורים למגרשים.

עיקרי ההוראות:
שינוי לתוכניות מופקדות ג/ 1632 , גע/ מק/ 160
א. משטח מגורים לשטח מגורים א' ולשטח ציבורי פתוח ומגרשי חניה, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור. ותעסוקה
ב. משטח מגורים ב' לשטח תעסוקה ומבני ציבור וחינוך ומגרשי חניה,מסחר, מבנים ומוסדות ציבור.
ג. משטח בילוי ונופש לשטח מסחר וותירות.
ד. משטח מבני ציבור לשטח תעסוקה ומבני ציבור.
ה. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת הוראות למתן היתרי בניה ושלבי ביצוע.
ז. קביעת הוראות לביצוע החלוקה של המגרשים.
ח. משטח מבני ציבור לשטח תעסוקה ומבני ציבור.
ט. הקלה מקו בנין בדרך מס' 977 מ- 80 מ' , ל- 60 מ' ,
י. קביעת ופרוט התכליות התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןנאות מרדכינאות מרדכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14203חלק5-8, 10-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9171קיבוץ נאות מרדכישינוי
תוכניתג/ 8923תכנית מתאר מקומית חלקית - אדמות החולה.שינוי
תוכניתג/ 12818נאות מרדכישינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2011תאריך פרסום: 15/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6236. עמוד: 4163. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 39. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/12/2007
קבלת תכנית21/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה