חלוקה לשני מגרשים ללא הסכמת הבעלים, קביעת הוראות בניה

תוכנית מש/ 7/ 1/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה לשני מגרשים ללא הסכמת הבעלים, קביעת הוראות בניה
מספר: מש/ 7/ 1/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקה לשני מגרשים ללא הסכמת הבעלים.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 8.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1998.
פרסום לאישור ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4650. עמוד: 3876. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות21/07/1997תאריך פרסום: 21/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4545. עמוד: 4487. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 15/07/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/1997
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1996
קבלת תכנית10/06/1996