חלוקה מחדש ופתיחת דרך

תוכנית עח/ 49/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה מחדש ופתיחת דרך
מספר: עח/ 49/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש ופתיחת דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
בית חזון
מגרשים 5,4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8364חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1974תאריך פרסום: 31/01/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1986. שנה עברית: התשלד .
קבלת תכנית21/01/1973