חלוקה מחדש לאזור מגורים , הקצאת מגרשים לבניה עצמית - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה מחדש לאזור מגורים , הקצאת מגרשים לבניה עצמית - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. . ריכוז קטעי הקרקע וקביעת יעוד למגורים א'
להקצאות מגרשים לבניה עצמית.
ב. קביעת יעוד לחמישה מגרשים למגורים א'
קביעת דרך גישה למגרשים הנ"ל
וקביעת שביל להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574חלק74-7677-78, 106
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/01/1981תאריך פרסום: 01/01/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2682. עמוד: 866. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1980
פרסום להפקדה בעיתונים24/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1980. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 795. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה20/08/1979
קבלת תכנית20/08/1979