חלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, על פי פרק ג', סימן לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965,

תוכנית בר/ מק/ 289/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, על פי פרק ג', סימן לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965,
מספר: בר/ מק/ 289/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, על,על פי פרק ג', סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 , (לפי סעיף 62 א (א) (1).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3663חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 289חלוקה מחדש שלא בהסכמת בעליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2005תאריך פרסום: 17/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5417. עמוד: 3474. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200503428/06/2005