חלוקה מחדש של מגרשים 387-392 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה מחדש של מגרשים 387-392 - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לבטל חלוקת השטחים המסומנת בת.ב.ע. ד/ 436
במגרשים 392 - 387 כאשר השטח של מגרש הוא כ- 1 דןונם.
2. לבטל חלק מהשטח הציבורי הפתוח המסומן בתשריט הנ"ל במס' 559/ א.
3. לתכנן את הטשח למגרשים בעלי שטח של כ- 600 מ"ר עד 1000 מ"ר.
4. להתוות מערכת דרכים ודרכי הליכה בשטח, כדי להבטיח גישה לכל מגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/1975תאריך פרסום: 04/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2172. עמוד: 668. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/1975
פרסום להפקדה ברשומות17/11/1974תאריך פרסום: 17/11/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2063. עמוד: 403. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/1974תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1974. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1974. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1974.
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1974
קבלת תכנית20/09/1974