חלוקה מחדש - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה מחדש - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת ושינוי ת.ב. על מגרשים בני 500 מ"ר.
2. חלוקת השטח ל- 12 מגרשים - 8 מגרשים בני 575 מ"ר,
יח' מגורים אחת למגרש. 4 מגרשים בני 1000 מ"ר,
בית דו משפחתי למגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2826. עמוד: 2144. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים13/05/1982תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1982. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1982. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/1982
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/1981תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1981. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1981.
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1981תאריך פרסום: 10/12/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2770. עמוד: 580. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1981
קבלת תכנית16/03/1981