חלוקה מחדש, ביה"ס החקלאי התיכון נהלל

תוכנית ג/ 4223

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה מחדש, ביה"ס החקלאי התיכון נהלל
מספר: ג/ 4223
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש, ביה"ס החקלאי תיכון נהלל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17186חלק
17187חלק
17188חלק
17190חלק
17191חלק
17192חלק
17495חלק
17496חלק
17497חלק
17498חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/1984תאריך פרסום: 16/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3123. עמוד: 343. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים09/09/1984תאריך פרסום בעיתון: 09/09/1984.
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/1983
פרסום להפקדה ברשומות17/08/1982תאריך פרסום: 17/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2842. עמוד: 2646. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1982תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/04/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/04/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/04/1982
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1981
קבלת תכנית20/01/1981