חלוקה מחדש, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ גל/ מק/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה מחדש, כפר יחזקאל
מספר: ג/ גל/ מק/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד שטח מגורים בנחלה לשטח מגורים כולל הקצאה לשטח הנ"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23085חלק96
23086חלק105
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/06/2012תאריך פרסום: 30/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 5413. עמוד: 3300. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור ברשומות17/12/2006תאריך פרסום: 17/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5605. עמוד: 902. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005