חלוקה מעודכנת של גבולות מגרשים - שכונת אלי כהן - ירוחם

תוכנית 26/ 03/ 101/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקה מעודכנת של גבולות מגרשים - שכונת אלי כהן - ירוחם
מספר: 26/ 03/ 101/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשכונה קיימת, חלוקה מעודכנת של
גבולות המגרשים, שינוי בייעודי הקרקע ושינוי בהנחיות,
זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחםירוחםשכ אלי כהן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39532חלק1
39536חלק155
39538חלק6-7, 9-13, 26-32, 36-40, 42-59, 67-71, 73, 75-76, 78-79, 83, 85, 88, 90-10380-81, 84
39541חלק2-7, 9-1112
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3951. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2004תאריך פרסום: 17/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5283. עמוד: 2364. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2003
קבלת תכנית24/10/2002