חלוקה קרקע ללא הסכמת בעלים בהתאם להוראות סעיף 62א (א1)1) לחוק, ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 09

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקה קרקע ללא הסכמת בעלים בהתאם להוראות סעיף 62א (א1)1) לחוק, ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 09
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת קרקע ללא הסכמת בעלים לפי סעיף 62 א(1) לחוק
התכנון והבניה.
שינוי קו בנין לפי סעיף 62א(4).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17524חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/11/1999תאריך פרסום: 18/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4823. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. שנה עברית: התשנט .