חלוקות שפ"פ-שכ' יעלים

תוכנית 2/ 03/ 135/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקות שפ"פ-שכ' יעלים
מספר: 2/ 03/ 135/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח וחלוקתו בהתאם לכל בית ובית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכ' יעלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40010חלק89-92, 117, 151-152, 202
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/09/1984תאריך פרסום: 06/09/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3093. שנה עברית: התשמד .