חלוקת אזור המגורים למגרשים, קבוץ חפץ חיים.

תוכנית בר/ 282/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת אזור המגורים למגרשים, קבוץ חפץ חיים.
מספר: בר/ 282/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת אזור המגורים הקים של הקיבוץ למגרשים לבניה ולצרכי ציבור.
ב. התווית דרכים.
ג. קביעת זכויות והוראות בניה.
ד. שינוי ייעוד קרקע מש.צ.פ וש.ב.צ לדרך מוצעת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חייםחפץ חיים

תיאור המיקום:
חלוקת אזור המגורים למגרשים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5448חלק4-5, 8-9, 14, 16-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/12/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/11/2004
קבלת תכנית25/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800604/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500111/01/2005