חלוקת אזור חקלאי

תוכנית 6/ 03/ 206

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלוקת אזור חקלאי
מספר: 6/ 03/ 206
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למושב עובדים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן

תיאור המיקום:
מושב עובדים איתן ( לכיש 9 )

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2995חלק1, 3-82
2996חלק1-9
2997חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1956תאריך פרסום: 24/05/1956. שנה עברית: התשטז .