חלוקת החלקה הנ"ל לפי תשריט מצורף,בהתאם ליעוד השטח

תוכנית עח/ 84

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת החלקה הנ"ל לפי תשריט מצורף,בהתאם ליעוד השטח
מספר: עח/ 84
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת החלקה הנ"ל לפי תשריט מצורף,בהתאם ליעוד השטח
חלקות לבנין לעובדי צבור ועובדי חוץ,פתיחת דרך חדשה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8314חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1967תאריך פרסום: 16/02/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1339. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית08/09/1965