חלוקת המג' ל2 מגרשים לבניה הכוללים בכל1 מהם מבנה בן 4 קו' מלאות+קומה 5,6 מדורג

תוכנית פת/ 1261/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת המג' ל2 מגרשים לבניה הכוללים בכל1 מהם מבנה בן 4 קו' מלאות+קומה 5,6 מדורג
מספר: פת/ 1261/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מסגרת תכנון לחלקה כדלקמן:
1. בניית 2 בניינים בני 4 קומות על עמודים + קומה חמישית ושישית חלקית + דירת גן + קומת ח. על הגג. בכל בניין 17 יח"ד , סה"כ - 34 .
2. שינוי יעוד ממגורים לדרך ושטח ציבורי פתוח.
3. קביעת קוי בניין: עפ"י התשריט.
4. קביעת הוראות בדבר בניית מרתף חניה תת-קרקעי מתחת לחלקות.
5. הבלטת מרפסות לא מקורות - עפ"י התקנות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוההאר"י הקדוש, רצון מנחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6402חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2009תאריך פרסום: 26/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5935. עמוד: 3107. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3639. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2006
קבלת תכנית04/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200800107/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601803/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה