חלוקת השטח , הרחבה והתווית דרכים. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 735

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת השטח , הרחבה והתווית דרכים. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מספר: הצ/ 735
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי בנייה, שטח בנייני ציבור, להרחיב דרכים קיימות ולהתוות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק16
7863חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1964תאריך פרסום: 28/05/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1094. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית28/05/1964