חלוקת השטח והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 707

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת השטח והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מספר: הצ/ 707
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי בנייה, שטח בנייני ציבור, להתוות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1965תאריך פרסום: 24/06/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1193. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית24/06/1965