חלוקת השטח, הרחבת דרכים והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 775

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת השטח, הרחבת דרכים והתווית דרכים חדשות. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מספר: הצ/ 775
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי בנייה, להרחיב דרכים קיימות ולהתוות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות23/12/1965תאריך פרסום: 23/12/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1248. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית23/12/1965