חלוקת השטח, הרחבת דרכים והתוויתם. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 765

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת השטח, הרחבת דרכים והתוויתם. הוחלט לאשר לפני 1973 כולל.
מספר: הצ/ 765
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי בנייה, שטח לבנייני ציבור, להרחיב דרכים קיימות ולהתוות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1965תאריך פרסום: 02/09/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1209. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית02/09/1965