חלוקת חלקה בבית חנינא.

תוכנית 2334

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת חלקה בבית חנינא.
מספר: 2334
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30615חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/1977תאריך פרסום: 22/12/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2399. עמוד: 1. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית23/08/1977
פרסום להפקדה ברשומות27/05/1977תאריך פרסום: 27/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2325. עמוד: 1470. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה21/12/1976
קבלת תכנית29/11/1976