חלוקת חלקה בבית חנינא.

תוכנית 2815

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת חלקה בבית חנינא.
מספר: 2815
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30664חלק229
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/1981תאריך פרסום: 01/10/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2754. עמוד: 6. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית03/02/1981
פרסום להפקדה ברשומות09/10/1980תאריך פרסום: 09/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2662. עמוד: 118. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1980
קבלת תכנית26/12/1979