חלוקת חלקה למגרשי בניה -כפר כנא

תוכנית ג/ 2170

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת חלקה למגרשי בניה -כפר כנא
מספר: ג/ 2170
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים לבנית מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית29/12/1976
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1975תאריך פרסום: 27/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2169. עמוד: 585. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1975
קבלת תכנית18/12/1974