חלוקת חלקה ל2- מגרשים - מעוז ציון.

תוכנית מי/ 305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת חלקה ל2- מגרשים - מעוז ציון.
מספר: מי/ 305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
מעוז ציון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30464חלק121
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1976
קבלת תכנית05/09/1976