חלוקת חלקה 16 ל- 2 מגרשים למגורים שמיספורם א'16 ב'16 עם יחידת דיור כל אחת

תוכנית עח/ 63/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת חלקה 16 ל- 2 מגרשים למגורים שמיספורם א'16 ב'16 עם יחידת דיור כל אחת
מספר: עח/ 63/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה 16 ל- 2 מגרשים למגורים שמיספורם א'16
ב'16 עם יחידת דיור כל אחת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
בת-חן.
התכנית תחול בגוש 8315 על קטע מחלקה רשומה 31 שהיא
חלקה ארעי 16.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8215חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 06/01/1997.
פרסום לאישור ברשומות29/12/1996תאריך פרסום: 29/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4472. עמוד: 1100. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2355. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 08/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1995
קבלת תכנית13/08/1995