חלוקת חלקה, משהד

תוכנית ג/ 2805

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת חלקה, משהד
מספר: ג/ 2805
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17472חלק4139, 81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1977
קבלת תכנית10/12/1976