חלוקת חלקה, סכנין - (גניזה)

תוכנית ג/ 2128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלוקת חלקה, סכנין - (גניזה)
מספר: ג/ 2128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19272חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית13/11/1974